Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky spoločnosti Conex-Trade, s. r. o. (ďalej len "Conex-Trade") súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Conex-Trade. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Conex-Trade zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Conex-Trade si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti Conex-Trade alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Conex-Trade. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti Conex-Trade.