Kontrolný roztok HIGH

Kontrolný roztok HIGH

Uskutočnenie testu pomocou kontrolného roztoku s glukózou

Kontrolný roztok GluNEO Lite obsahuje známe množstvo cukru, ktorý reaguje s testovacím prúžkom GluNEO° Lite. Porovnaním výsledkov testovania pomocou kontrolného roztoku s očakávaným rozsahom vytlačenom na fľaštičke s testovacími prúžkami môžete skontrolovať, či merací prístroj a testovacie prúžky fungujú správne a či test uskutočňujete správne. Je to veľmi dôležité, aby ste uskutočňovali rutinnú kontrolu pre zabezpečenie presných výsledkov.

Kontrolný roztok s cukrom by mal byt' použitý:

  • Pred použitím novej krabičky prúžkov.
  • Keď máte podozrenie, že prístroj alebo testovací prúžok nefungujú správne.
  • Ak výsledky testovania hladiny cukru v krvi nie sú v súlade s vašimi symptómami alebo ak si myslíte, že nie sú presné.
  • Ak Vám testovací prístroj hladiny glukózy spadol.
  • Pre kontrolu kvality pri použití na mieste ošetrenia.
  • Pre výučbu alebo oboznámenie sa so systémom.
  • Pri použití meracieho prístroja na testy hladiny cukru v krvi po procedúre dezinfekcie.

Postup

Testovací prúžok vložte pevne do portu meracieho prístroj hlboko v smere šipky na testovacom prúžku (šípka hore). Prosím nevkladajte testovací prúžok hladiny cukru opačným smerom.

Keď vkladáte testovací prúžok hladiny cukru do testovacieho meracieho prístroja hladiny cukru, zdroj automaticky nastavuje podľa toho prístroj.

Stlačte a uvoľnite tlačidlá ▼ alebo ▲, potom sa objaví ikona fľaštičky kontrolného roztoku. Potom stlačte tlačidlo pre zapnutie.

1. Skontrolujte dátum expirácie pred testovaním pomocou kontrolného roztoku. Nepoužívajte po expirovaní. Prosím všimnite si dátum expirácie vyznačený na fľaške s kontrolným roztokom.
2. Pred použitím zľahka zatrepte kontrolným roztokom.
3. Vyhoďte prvú kvapku kontrolného roztoku, odstráni sa akýkoľvek zvyšok. Kvapnite kvapku kontrolného roztoku na čistý, suchý povrch (napr. vrchnák fľaštičky s test. prúžkami).
4. Ponorte testovací prúžok do kontrolného roztoku. Výsledky sa objavia o 5 sekúnd. Porovnajte výsledky s rozsahom vytlačenom na fľaštičke s testovacími prúžkami. Výsledok by mal byť v rámci tohto rozsahu.

UPOZORNENIE

1. Kontrolné roztoky sú len na diagnostické použitie in-vitro.

2. Kontrolný roztok je vyrobený výlučne pre monitorovací systém hladiny cukru v krvi GluNEO Lite . Nepoužívajte kontrolné roztoky inej značky vyrobené inými výrobcami.

3. Skontrolujte dátum expirácie na fľaštičke. Nepoužívajte po expirácii.

4. Po otvorení používajte len nasledujúce tri mesiace. Zaznamenajte si dátum likvidácie na fľaške s kontrolným roztokom. Zlikvidujte po troch mesiacoch.

5. Neprehĺtajte. NIE JE určený na konzumovanie pre ľudí alebo zvieratá.

6. Ikona na fľaške s kontrolným roztokom obsahuje písmeno "C", aby ste si ju nepomýlili s fľaštičkou s liekom. Umožní vám to pochopiť rozdiel medzi testom s kontrolným roztokom a skutočným krvným testom.

Cena: 1,00 €

Počet kusov: