Antigénové testy

Antigénové testy COVID-19

Antigénové testy

Obsah

  1. Návod na použitie
  2. Kazeta s testami (25 testov)
  3. Extrakčné skúmavky
  4. Uzávery na skúmavky
  5. Stierky
  6. COVID-19 Ag Positive kontrolná stierka
  7. COVID-19 Ag Negative kontrolná stierka
Cena: 132,00 €

Počet kusov: